محصولات
دسترسی سریع
شبکه های اجتماعی
  • سبد خرید شما خالی است.
سبدخرید مجموع:تومان
 

امضا تفاهم نامه گروه صنعتی آترین با شهرداری

برگ زرین دیگری در افتخارات گروه صنعتی آترین،گروه صنعتی آترین اولین و تنها تولید کننده رادیاتور قرنیزی هوشمند ایران موفق به امضاء تفاهمنامه همکاری فناوری با شهرداری های مناطق و شهرهای مختلف شد.

[content_icon_box heading=”تفاهم نامه معاونت فنی عمرانی شهرداری تهران” heading_size=”h1″ icon_position=”top” icon_style=”style-3″ link=”https://www.atrin.co/wp-content/uploads/2015/08/moavenat-fani-va-omrani.pdf” link_target=”_self” icon_name=”icon-new-link-1″]برای دانلود تفاهم نامه کلیک کنید.[/content_icon_box]
[content_icon_box heading=”تفاهم نامه شهرداری منطقه 2″ heading_size=”h1″ icon_position=”top” icon_style=”style-3″ link=”https://www.atrin.co/wp-content/uploads/2015/08/mantaghe2.pdf” link_target=”_self” icon_name=”icon-new-link-1″]برای دانلود تفاهم نامه کلیک کنید.[/content_icon_box]
[content_icon_box heading=”تفاهم نامه شهرداری منطقه 7″ heading_size=”h1″ icon_position=”top” icon_style=”style-3″ link=”https://www.atrin.co/wp-content/uploads/2015/08/mantaghe7.pdf” link_target=”_self” icon_name=”icon-new-link-1″]برای دانلود تفاهم نامه کلیک کنید.[/content_icon_box]
[content_icon_box heading=”تفاهم نامه شهرداری منطقه 8″ heading_size=”h1″ icon_position=”top” icon_style=”style-3″ link=”https://www.atrin.co/wp-content/uploads/2015/08/mantaghe-8.pdf” link_target=”_self” icon_name=”icon-new-link-1″]برای دانلود تفاهم نامه کلیک کنید.[/content_icon_box]
[content_icon_box heading=”تفاهم نامه شهرداری منطقه 13″ heading_size=”h1″ icon_position=”top” icon_style=”style-3″ link=”https://www.atrin.co/wp-content/uploads/2015/08/mantaghe13.pdf” link_target=”_self” icon_name=”icon-new-link-1″]برای دانلود تفاهم نامه کلیک کنید.[/content_icon_box]
[content_icon_box heading=”تفاهم نامه شهرداری منطقه 14″ heading_size=”h1″ icon_position=”top” icon_style=”style-3″ link=”https://www.atrin.co/wp-content/uploads/2015/08/mantaghe14.pdf” link_target=”_self” icon_name=”icon-new-link-1″]برای دانلود تفاهم نامه کلیک کنید.[/content_icon_box]
[content_icon_box heading=”تفاهم نامه شهرداری منطقه 15″ heading_size=”h1″ icon_position=”top” icon_style=”style-3″ link=”https://www.atrin.co/wp-content/uploads/2015/08/mantaghe15.pdf” link_target=”_self” icon_name=”icon-new-link-1″]برای دانلود تفاهم نامه کلیک کنید.[/content_icon_box]
[content_icon_box heading=”تفاهم نامه شهرداری منطقه 19″ heading_size=”h1″ icon_position=”top” icon_style=”style-3″ link=”https://www.atrin.co/wp-content/uploads/2015/08/mantaghe19.pdf” link_target=”_self” icon_name=”icon-new-link-1″]برای دانلود تفاهم نامه کلیک کنید.[/content_icon_box]
[content_icon_box heading=”تفاهم نامه شهرداری منطقه 22″ heading_size=”h1″ icon_position=”top” icon_style=”style-3″ link=”https://www.atrin.co/wp-content/uploads/2015/08/mantghe22.pdf” link_target=”_self” icon_name=”icon-new-link-1″]برای دانلود تفاهم نامه کلیک کنید.[/content_icon_box]
[content_icon_box heading=”تفاهم نامه شهرداری کرج” heading_size=”h1″ icon_position=”top” icon_style=”style-3″ link=”https://www.atrin.co/wp-content/uploads/2015/08/karaj.pdf” link_target=”_self” icon_name=”icon-new-link-1″]برای دانلود تفاهم نامه کلیک کنید.[/content_icon_box]
[content_icon_box heading=”تفاهم نامه شهرداری قم” heading_size=”h1″ icon_position=”top” icon_style=”style-3″ link=”https://www.atrin.co/wp-content/uploads/2015/08/ghom.pdf” link_target=”_self” icon_name=”icon-new-link-1″]برای دانلود تفاهم نامه کلیک کنید.[/content_icon_box]
[content_icon_box heading=”تفاهم نامه شهرداری کرمان” heading_size=”h1″ icon_position=”top” icon_style=”style-3″ link=”https://www.atrin.co/wp-content/uploads/2015/08/kamran.pdf” link_target=”_self” icon_name=”icon-new-link-1″]برای دانلود تفاهم نامه کلیک کنید.[/content_icon_box]
[content_icon_box heading=”تفاهم نامه شهرداری یزد” heading_size=”h1″ icon_position=”top” icon_style=”style-3″ link=”https://www.atrin.co/wp-content/uploads/2015/08/yazd.pdf” link_target=”_self” icon_name=”icon-new-link-1″]برای دانلود تفاهم نامه کلیک کنید.[/content_icon_box]
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟