محصولات
دسترسی سریع
شبکه های اجتماعی
  • سبد خرید شما خالی است.
سبدخرید مجموع:تومان
 

بلاگ

چرا رادیاتور قرنیزی نیاز به هوا گیری ندارد؟

  |  

      در رادیاتورهای معمولی به دلیل جریان عمودی آب، هوای موجود درآب در قسمت بالای رادیاتور باقی می ماند به تدریج با افزایش میزان این هوا و متراکم

شدن آن در پره ها آخر رادیاتور به فشاری برابر با فشار آب ورودی می رسد و منجر قطع جریان آب در آن قسمت از رادیاتور خواهد شد. ماندن و متراکم شدن

هوا دلیل اصلی این پدیده می باشد. در رادیاتور قرنیزی به دلیل حرکت افقی آب جایی برای این دو عامل وجود ندارد و هوای موجود در آب همراه با آن حرکت

خواهد نمود.